Maskinsikkerhed

Risikovurdering, teknisk dossier og CE-mærkning.

Ved en systematisk gennemgang undersøger vi, om en indkøbt eller egenproduceret maskine lever op til kravene i maskindirektivet. Er der behov for det, hjælper vi med at CE-mærke maskiner og maskinanlæg.

Vi råder over en uddannet CMSE® - Certified Machinery Safety Expert (godkendt af TÜV NORD CERT).

Udover risikovurderingen, udarbejder vi teknisk dokumentation (det tekniske dossier) og giver mulige forslag til sikringsløsninger.

Ved indkøb eller fremstilling af nye maskinanlæg, har vi mulighed for allerede i projekteringsfasen at rådgive om risikovurderingen. På dette stadie er det bl.a. afgørende at få klarlagt, hvem der har ansvaret for, at maskinen lever op til kravene i direktivet. Vær i øvrigt opmærksom på, at et sammenbygget anlæg af i forvejen CE–mærkede maskiner, skal CE-mærkes.

Kontakt os for yderligere rådgivning i forhold til maskinsikkerhed og CE-mærkning.

 
 

Alle maskiner fremstillet efter 1. januar 1995 skal være CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet overholder direktivernes krav til sundhed og sikkerhed. CE-mærkningen er dermed fabrikantens erklæring om, at maskinens sikkerhed lever op til gældende regler, og at den er i overensstemmelse med maskindirektivet.