Fejlfinding af procesanlæg

Kontrol af elektroniske kredsløb, installationer, software, apparater og maskiner

Vi udfører fejlfinding på elektroniske kredsløb, software, apparater og maskiner, og afsøger bl.a. forekomsten af elektrisk støj, der kan være årsag til forstyrrelser og periodiske fejl. Derudover kontrollerer vi, om der er fejl i installationer, jording, skærmede kabler, netfiltre og andre EMC-tekniske detaljer.

Det kræver teknikere med en dyb holistisk forståelse for både el-montage, elektronik og programmering at fejlsøge og gennemskue årsagssammenhænge på elektriske anlæg.

Udover at trække på årtiers erfaring med fejlfinding af produktionstekniske anlæg, råder vores teknikere over en række intelligente værktøjer og softwareløsninger til måling og analyse af signaludvekslinger m.m.

Når fejlen er identificeret, udarbejder vi en rapport og efter ønske et tilbud på udbedring af fejlen.