Robotteknik

RS3003_Omron_TM_33.jpg

Automatiseret håndtering, palletering og forarbejdning

Flere og flere funktioner i industrien overtages – af gode grunde – af robotter. Det kan være alt fra visionstyrede pick’n’place-opgaver, til emnehåndtering, bearbejdning og palletering. Som led i forbedring af arbejdsmiljøet indsættes mange robotløsninger til opslidende processer som f.eks. ensidigt gentagende rutiner og tunge løft.

En robotløsning kan køre ubemandet og har ikke brug for pauser. Derfor er en af gevinsterne et øget antal maskintimer og dermed et større gennemløb. Robotter udmærker sig desuden ved at udføre rutiner med stor ensartethed og præcision, hvorfor de ofte indsættes for at hæve kvaliteten. Automatiserede værktøjsskift gør desuden, at robotter med fordel kan løse opgaver, hvor emnetyper varierer eller ved produktion af små serier. Fleksibiliteten er ofte en afgørende faktor, når valget står mellem en specialmaskine og en robotcelle.

 

RS3004_TM5-900 robotiq gripper 1.jpg

Kollaborative robotter (cobots)

I dag er der flere og flere robotter, som arbejder side om side med operatører. Med kollaborative robotter, kan virksomheder i alle størrelser få fordelene af robotautomation uden de store omkostninger forbundet med traditionelle robotløsninger. Medarbejderne får frie hænder til at udføre flere komplekse opgaver, hvorimod robotten kan udføre de arbejdsopgaver, der er mere ensformige og slidsomme for de menneskelige kolleger. Kollaborativ automation er hurtigt at implementere, mere effektivt og bidrager således til en større konkurrenceevne.

Robotten står ikke længere bagved et hegn, men er nu en fleksibel komponent, der hurtigt kan flyttes rundt i produktionen og omprogrammeres til nye opgaver. Da robotter og mennesker deler samme arbejdsplads, skal der selvfølgelig tænkes på sikkerhed i den kollaborative løsning. Dette gøres blandt andet i form af aktiv sikkerhed såsom scannere, der får robotten til at arbejde langsomt eller stoppe, når en medarbejder kommer for tæt på.


RS4_LD_mobile_robot.jpg

Mobile robotter

Flere interne logistikopgaver bliver i dag substitueret af førerløse køretøjer. Disse mobile robotter kan erstatte eller afhjælpe simple logistikopgaver og optimerer herved logistikken og vareflowet. De mobile robotter kan køre alene eller i store grupper, hvor de har en fælles kontroller, der fordeler opgaverne og styrer forkørselsret m.m. Medarbejderen kan i stedet bruge arbejdstiden på mere spændende opgaver.

For at afværge ulykker på arbejdspladsen, er mobile robotter udstyret med sensorer og lasere, der sikrer, at de styrer uden om forhindringer og stopper, når det er nødvendigt. På denne måde integreres mobile robotter trygt og sikkert i produktionen og i andre industrier.


DSC_0176-min.JPG

Robotløsninger

Vi tilbyder robotter som komponenter i enten en delløsning eller en kundetilpasset totalløsning. Kontakt os for en uforpligtende dialog omkring type, størrelse og rækkevidde i forhold til den aktuelle opgave.